073-556 32 16 info@emthelsingborg.se

Boka tid: 073-556 32 16 eller Boka online

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet. Hänsyn tas till speciella skäl.

Kärlborttagning med KTP-laser

Hur uppstår brustna blodkärl och kärlnät?
Ytliga blodkärl uppstår oftast i ansiktet eller på benen . De är mer estetiskt störande än medicinskt besvärande och kan i princip drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsaken till uppkomsten är mycket varierande. Man vet att de är vanligare hos kvinnor i övre medelåldern och att arvsanlag har stor betydelse. Genomgångna graviditeter, hormonella förändringar, statiska arbeten, förfrysning solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av brustna kärl och kärlnät.

Hur fungerar kärlborttagning med KTP-laser?
KTP-lasern är ett instrument som avger mycket starka blixtar av grönt ljus. Ljuset kommer ut ur ett handstycke som hålls någon centimeter från huden. Laserns gröna ljus absorberas i de röda pigmenten i blodkärlet. Då bildas värme som gör att blodet i kärlet koagulerar, vilket i sin tur medför att det tillbakabildas. Detta kallas selektiv fotokoagulering, dvs man kan behandla en förändring i huden utan att omgivande vävnad skadas. Detta förutsätter dock att huden inte är alltför pigmenterad eftersom pigment också absorberar ljuset.

Kan alla blodkärl behandlas?
Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, dvs mindre än 0.5mm i diameter. För kärl med större diameter får man det bästa resultatet om man kompletterar med injektionsbehandling. Ofta är en kombination av injektionsbehandling och laser det bästa alternativet. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, dvs brustna blodkärl, kärlmissbildningar, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken. Däremot kan inte åderbråck behandlas.

Bilder på kärl, klicka här (pdf-dokument)

Hur lång tid tar behandlingen?
Efter en del förberedelser tar ett enstaka kärl av någon centimeters längd mindre än en minut. Ben och andra större områden får bedömas individuellt med hänsyn till hur kärlen ligger.

Vad bör man tänka på före behandling?
Huden ska vara så vit som möjligt. Mörk hud innehåller mycket pigment och då blir även huden upphettad av laserpulsen och inte bara kärlet. Det är därför man ofta inte kan behandla mörkhyade personer. Det är därför viktigt att du inte är solbränd vid behandlingen. Detta gäller också s. k. brun utan sol.

Räcker det med en behandling?
Ja ibland. Beroende på storlek, utbredning, djup och var kärlet sitter varierar antalet behandlingstillfällen. Det är mycket individuellt hur många behandlingar som behövs. Vid tunna kärl i ansiktet kan det räcka med 1-2 behandlingar. Grövre kärl på benen kan behövas åtgärdas flera gånger. För eldsmärken kan 2-3 gånger räcka.

Hur lång tid mellan behandlingarna?
Huden ska vara helt läkt när en behandling görs. Därför bör det vara 6-8 veckor mellan behandlingarna.

Gör det ont?
Något. Det känns ungefär som när man snärtar med en gummiband mot huden. Hur mycket det känns beror på flera faktorer, var man behandlar, hur mycket nerver som finns i huden just där och hur smärtkänslig man är som person. De flesta tycker att man vänjer sig efter ett par pulsar.

Vad händer efter behandlingen?
Genom att metoden bygger på att kärlet tillfogas en brännskada får man normalt en viss hudrodnad. Som vid alla brännskador kan det hetta någon timme efteråt och då är det skönt att kyla med t.ex. en ispåse. Ibland ser man en liten svullnad och i vissa fall enstaka vattenblåsor, men dessa försvinner inom någon vecka. Riv inte på blåsorna för då kan de bli infekterade och i så fall finns risk för ärrbildning. Ibland uppstår temporära pigmentförändringar efter en behandling, speciellt hos dem som har lätt att bilda pigment. Det kan även klia några dagar efteråt.

Är laserljuset farligt?
De flesta laser typer är inte farliga för ögonen. I det här fallet är laserljuspulserna så starka att man blir bländad om man tittar på huden där de träffar. Därför använder terapeuten i regel skyddsglasögon som filtrerar bort det skarpa gröna ljuset. För dig som blir behandlad räcker det att blunda eller att titta bort men många föredrar skyddsglasögon.

Prislista

Borttagning av ytliga kärl och angiom med KTP laser
Kärl, enstaka 1000
Kärl näsa, kinder eller ben från 2500

För avbokning senare än 24 timmar före inbokad behandling debiteras halva beloppet.
Hänsyn tas till speciella skäl.